MIKSTEATER   

Miksteater on väike kodusaalita erateater, kelle lavastused on peamiselt suunatud noorele vaatajale. Alates 2007. aastast oleme välja toonud pea 30 lavastust nii väikelastele, noortele kui täiskasvanuile. Tegelikult ootame oma etendustele kõiki, vanusest olenemata, sest hea teater ei tunne piire. Oleme teinud nii traditsioonilist sõnateatrit kui ka Eesti mõistes väga teistmoodi lavastusi, mis räägivad publikuga mitte ainult sõnadega, vaid läbi füüsiliste tegevuste, rütmide, tantsu, maskide, varjude, nukkude või esemete, mis muutuvad millekski hoopis eriliseks. Oleme oma lavastustes miksinud erinevaid teatri- ja etenduskunsti žanre ja spetsiifikaid. 16 hooaja jooksul oleme andnud üle 1600 etenduse kõikjal üle Eesti ja jõudnud publiku ette Prantsusmaal, Saksamaal, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Soomes ja Lätis.

Miksteater on professionaalseid noore vaataja teatreid ühendava ASSITEJ Eesti Keskuse ning Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liidu liige. Miksteater järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.

Etendusel näeme!